Favicon of bqk-kos.org Bqk-kos.org Banka Qendrore e Republikës së Kosovës - Ballina

Visit Site

About bqk-kos.org


The domain name has registered. TLD (Top level domain) of the domain name is org and SLD (Second level domain) length equals to 7.. It's seems appropriate for SEO and human-memorability. Domain name choosing is important to maximize search engine-referred traffic.

bqk-kos.org was created by Registration Private on 27/05/2008 . For further raw whois information please take a look at the Whois section.

It has a pagerank of 5.

It has a alexarank of 2706414.

bqk-kos.org's A record assigned to 46.4.66.196 . if you want to see such as Name Server, CNAME, MX etc. please look at the DNS section. More bqk-kos.org DNS information may be found in

Last Reload: 9 days ago

IP Address: 205.186.175.197
Country: Germany (DE)
Page Speed: 51%
Domain Age: 9
Created Date: 27-05-2008
Updated Date: 06-03-2017
Expired Date: 27-05-2020
Meta Title: Banka Qendrore e Republikës së Kosovës - Ballina
GaID: UA-22093638-45

Server Location


Geo IP provides you such as latitude, longitude and ISP (Internet Service Provider) etc. informations. Our GeoIP service found where is host bqk-kos.org . Currently, hosted in Germany and its service provider is Hetzner Online GmbH .

Latitude: 51.2993
Longitude: 9.491
Timezone: Europe/Berlin
Country: Germany (DE)
City: Culver City
Region: California
Region Code: CA
Postal Code: 90232

DNS Records


Basicly, DNS (Domain Name System) is a system that converts human-readable website names into computer-readable numeric IP addresses. Example, A record indicates you which ip address will resolve when you access to bqk-kos.org on the browser.

Host Type TTL Class Other
bqk-kos.org. A 585 IN 46.4.66.196
bqk-kos.org. NS 3585 IN pdns09.domaincontrol.com.
bqk-kos.org. NS 3585 IN pdns10.domaincontrol.com.

Heading Analysis


 
Lajmi kryesor
 
Për BQK
Publikimet
Shpalljet
Lajme të tjera
Guvernatori i BQK-së, Fehmi Mehmeti po merr pjesë në takimet e rregullta vjetore të FMN-së dhe Bankës Botërore
BQK dhe Banka Botërore rritin bashkëpunimin me qëllim të...
Rritet interesimi i bizneseve zvicerane për investime në K...
BQK publikoi edicionin e ri të Raportit të Stabilitetit Fi...
Zbulohet dizajni i plotë i kartëmonedhave të reja në vle...
Deputetët e Kuvendit të Kosovës i japin mbështetje pun�...
Guvernatori Mehmeti priti në takim Drejtorin e Zyrës Rajon...
Mehmeti: BQK-ja, po përmbush standardet më të mira ndër...
Rritet interesimi i mërgimtarëve për investime në sektor...
Guvernatori Mehmeti njoftoi Ambasadoren e Finlandës Stjernv...
Telegram ngushëllimi nga Guvernatori Mehmeti për familjen...
Britania e Madhe do të vazhdojë ta mbështesë BQK-në
Presidenti Thaçi përgëzon BQK-në për ruajtjen e stabili...
Bordi i BQK-së zgjedh Zëvendësguvernatorin
Guvernatori z. Mehmeti priti në takim Drejtorin e GIZ-it p...
Guvernatori Mehmeti: BQK-ja ka ndërmarrë të gjitha masat ...
Publikohet Raporti Vjetor i BQK-së për vitin 2017
Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Gush...
Raporti i Stabilitetit Financiar (Nr. 13...
Raporti Mujor i Sistemit Financiar (Korr...
Buletini Mujor Statistikor (Nr. 203)
Vlerësimi Tremujor i Zhvillimeve Makroe...
Buletini Mujor Statistikor (Nr. 202)

Whois Information


Whois is a protocol that is access to registering information. You can reach when the website was registered, when it will be expire, what is contact details of the site with the following informations. In a nutshell, it includes these informations;

 • The domain registered by GoDaddy.com, LLC .
 • bqk-kos.org taken by Registration Private on 27/05/2008 and it will expire on 27/05/2020 .
 • Its name servers are; pdns09.domaincontrol.com. pdns10.domaincontrol.com.

Registrar Name: GoDaddy.com, LLC
Registrant Name: Registration Private
Registrant Organization: Domains By Proxy, LLC
Created Date: Tuesday, May 27th, 2008
Updated Date: Monday, March 6th, 2017
Expires Date: Wednesday, May 27th, 2020
Admin Name: Registration Private
Admin Organization: Domains By Proxy, LLC
Technical Name: Registration Private
Technical Organization: Domains By Proxy, LLC

HTTP Header Analysis


HTTP Header information is a part of HTTP protocol that a user's browser sends to called nginx containing the details of what the browser wants and will accept back from the web server.

Status-Code: 200
Response Time: 737
Server nginx
Date Thu, 11 Oct 2018 02:44:17 GMT
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Connection keep-alive
Expires Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma no-cache
Set-Cookie PHPSESSID=48jpncrpa3k9747l9rngd2vpd7; path=/
Vary Accept-Encoding
Content-Encoding gzip
MS-Author-Via DAV
X-Powered-By PHP/5.6.38, PleskLin
Go to top

Mistakes


The following list shows you to spelling mistakes possible of the internet users for the website searched bqk-kos.org.

 • www.qk-kos.org
 • www.bbqk-kos.org
 • www.vqk-kos.org
 • www.vbqk-kos.org
 • www.bvqk-kos.org
 • www. qk-kos.org
 • www. bqk-kos.org
 • www.b qk-kos.org
 • www.gqk-kos.org
 • www.gbqk-kos.org
 • www.bgqk-kos.org
 • www.jqk-kos.org
 • www.jbqk-kos.org
 • www.bjqk-kos.org
 • www.nqk-kos.org
 • www.nbqk-kos.org
 • www.bnqk-kos.org
 • www.hqk-kos.org
 • www.hbqk-kos.org
 • www.bhqk-kos.org
 • www.bk-kos.org
 • www.bqqk-kos.org
 • www.b2k-kos.org
 • www.b2qk-kos.org
 • www.bq2k-kos.org
 • www.bak-kos.org
 • www.baqk-kos.org
 • www.bqak-kos.org
 • www.bsk-kos.org
 • www.bsqk-kos.org
 • www.bqsk-kos.org
 • www.bwk-kos.org
 • www.bwqk-kos.org
 • www.bqwk-kos.org
 • www.b1k-kos.org
 • www.b1qk-kos.org
 • www.bq1k-kos.org
 • www.qbk-kos.org
 • www.bq-kos.org
 • www.bqkk-kos.org
 • www.bqi-kos.org
 • www.bqik-kos.org
 • www.bqki-kos.org
 • www.bq,-kos.org
 • www.bq,k-kos.org
 • www.bqk,-kos.org
 • www.bqn-kos.org
 • www.bqnk-kos.org
 • www.bqkn-kos.org
 • www.bql-kos.org
 • www.bqlk-kos.org
 • www.bqkl-kos.org
 • www.bqo-kos.org
 • www.bqok-kos.org
 • www.bqko-kos.org
 • www.bqj-kos.org
 • www.bqjk-kos.org
 • www.bqkj-kos.org
 • www.bqm-kos.org
 • www.bqmk-kos.org
 • www.bqkm-kos.org
 • www.bkq-kos.org
 • www.bqk-os.org
 • www.bqk-kkos.org
 • www.bqk-ios.org
 • www.bqk-ikos.org
 • www.bqk-kios.org
 • www.bqk-,os.org
 • www.bqk-,kos.org
 • www.bqk-k,os.org
 • www.bqk-nos.org
 • www.bqk-nkos.org
 • www.bqk-knos.org
 • www.bqk-los.org
 • www.bqk-lkos.org
 • www.bqk-klos.org
 • www.bqk-oos.org
 • www.bqk-okos.org
 • www.bqk-koos.org
 • www.bqk-jos.org
 • www.bqk-jkos.org
 • www.bqk-kjos.org
 • www.bqk-mos.org
 • www.bqk-mkos.org
 • www.bqk-kmos.org
 • www.bqkk-os.org
 • www.bqk-ks.org
 • www.bqk-koos.org
 • www.bqk-kps.org
 • www.bqk-kpos.org
 • www.bqk-kops.org
 • www.bqk-kis.org
 • www.bqk-kios.org
 • www.bqk-kois.org
 • www.bqk-kks.org
 • www.bqk-kkos.org
 • www.bqk-koks.org
 • www.bqk-kls.org
 • www.bqk-klos.org
 • www.bqk-kols.org
 • www.bqk-k0s.org
 • www.bqk-k0os.org
 • www.bqk-ko0s.org
 • www.bqk-k:s.org
 • www.bqk-k:os.org
 • www.bqk-ko:s.org
 • www.bqk-k9s.org
 • www.bqk-k9os.org
 • www.bqk-ko9s.org
 • www.bqk-oks.org
 • www.bqk-ko.org
 • www.bqk-koss.org
 • www.bqk-koz.org
 • www.bqk-kozs.org
 • www.bqk-kosz.org
 • www.bqk-koe.org
 • www.bqk-koes.org
 • www.bqk-kose.org
 • www.bqk-kow.org
 • www.bqk-kows.org
 • www.bqk-kosw.org
 • www.bqk-koa.org
 • www.bqk-koas.org
 • www.bqk-kosa.org
 • www.bqk-kox.org
 • www.bqk-koxs.org
 • www.bqk-kosx.org
 • www.bqk-koq.org
 • www.bqk-koqs.org
 • www.bqk-kosq.org
 • www.bqk-kod.org
 • www.bqk-kods.org
 • www.bqk-kosd.org
 • www.bqk-kso.org
 • www.bqk-kosorg
 • www.bqk-kos..org
 • www.bqk-kos/org
 • www.bqk-kos/.org
 • www.bqk-kos./org
 • www.bqk-kosnorg
 • www.bqk-kosn.org
 • www.bqk-kos.norg
 • www.bqk-kos;org
 • www.bqk-kos;.org
 • www.bqk-kos.;org
 • www.bqk-koslorg
 • www.bqk-kosl.org
 • www.bqk-kos.lorg
 • www.bqk-kos org
 • www.bqk-kos .org
 • www.bqk-kos. org
 • www.bqk-kos,org
 • www.bqk-kos,.org
 • www.bqk-kos.,org
 • www.bqk-kosmorg
 • www.bqk-kosm.org
 • www.bqk-kos.morg
 • www.bqk-ko.sorg
 • www.bqk-kos.rg
 • www.bqk-kos.oorg
 • www.bqk-kos.prg
 • www.bqk-kos.porg
 • www.bqk-kos.oprg
 • www.bqk-kos.irg
 • www.bqk-kos.iorg
 • www.bqk-kos.oirg
 • www.bqk-kos.krg
 • www.bqk-kos.korg
 • www.bqk-kos.okrg
 • www.bqk-kos.lrg
 • www.bqk-kos.lorg
 • www.bqk-kos.olrg
 • www.bqk-kos.0rg
 • www.bqk-kos.0org
 • www.bqk-kos.o0rg
 • www.bqk-kos.:rg
 • www.bqk-kos.:org
 • www.bqk-kos.o:rg
 • www.bqk-kos.9rg
 • www.bqk-kos.9org
 • www.bqk-kos.o9rg
 • www.bqk-koso.rg
 • www.bqk-kos.og
 • www.bqk-kos.orrg
 • www.bqk-kos.o4g
 • www.bqk-kos.o4rg
 • www.bqk-kos.or4g
 • www.bqk-kos.odg
 • www.bqk-kos.odrg
 • www.bqk-kos.ordg
 • www.bqk-kos.ogg
 • www.bqk-kos.ogrg
 • www.bqk-kos.orgg
 • www.bqk-kos.oeg
 • www.bqk-kos.oerg
 • www.bqk-kos.oreg
 • www.bqk-kos.otg
 • www.bqk-kos.otrg
 • www.bqk-kos.ortg
 • www.bqk-kos.ofg
 • www.bqk-kos.ofrg
 • www.bqk-kos.orfg
 • www.bqk-kos.o5g
 • www.bqk-kos.o5rg
 • www.bqk-kos.or5g
 • www.bqk-kos.rog
 • www.bqk-kos.or
 • www.bqk-kos.orgg
 • www.bqk-kos.ory
 • www.bqk-kos.oryg
 • www.bqk-kos.orgy
 • www.bqk-kos.orr
 • www.bqk-kos.orrg
 • www.bqk-kos.orgr
 • www.bqk-kos.orh
 • www.bqk-kos.orhg
 • www.bqk-kos.orgh
 • www.bqk-kos.orf
 • www.bqk-kos.orfg
 • www.bqk-kos.orgf
 • www.bqk-kos.ort
 • www.bqk-kos.ortg
 • www.bqk-kos.orgt
 • www.bqk-kos.orv
 • www.bqk-kos.orvg
 • www.bqk-kos.orgv
 • www.bqk-kos.orb
 • www.bqk-kos.orbg
 • www.bqk-kos.orgb
 • www.bqk-kos.ogr
Show All Mistakes Hide All Mistakes