Favicon of khcncaobang.gov.vn Khcncaobang.gov.vn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

Visit Site

About khcncaobang.gov.vn


Good news, the domain name hasn't registered yet. TLD (Top level domain) of the domain name is gov.vn and SLD (Second level domain) length equals to 11.. it's too long. A human-memoribility domain name length should be maximum chars of 9 as well as brand-friendly. Domain name choosing is important to maximize search engine-referred traffic.

We haven't dedected registrant information. For further raw whois information please take a look at the Whois section.

It has a alexarank of 6049824.

khcncaobang.gov.vn's A record assigned to 113.160.165.113 . if you want to see such as Name Server, CNAME, MX etc. please look at the DNS section. More khcncaobang.gov.vn DNS information may be found in

Last Reload: 6 months ago

IP Address: 113.160.165.113
Country: Vietnam (VN)
Meta Title: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
Meta Description: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

Server Location


Geo IP provides you such as latitude, longitude and ISP (Internet Service Provider) etc. informations. Our GeoIP service found where is host khcncaobang.gov.vn . Currently, hosted in Vietnam and its service provider is VNPT Corp .

Latitude: 21.0333
Longitude: 105.85
Timezone: Asia/Phnom_Penh
Country: Vietnam (VN)
City: Hanoi
Region: Ha Noi
Region Code: 44

DNS Records


Basicly, DNS (Domain Name System) is a system that converts human-readable website names into computer-readable numeric IP addresses. Example, A record indicates you which ip address will resolve when you access to khcncaobang.gov.vn on the browser.

Host Type TTL Class Other
khcncaobang.gov.vn. NS 86400 IN ns1.vdconline.vn.
khcncaobang.gov.vn. SOA 86400 IN ns1.vdconline.vn. vdconline.tld. 2014021404 28805 7200 1209600 86400
khcncaobang.gov.vn. NS 86400 IN ns2.vdconline.vn.
khcncaobang.gov.vn. A 86400 IN 113.160.165.113

Heading Analysis


Tổng Bí thư phát biểu tại lễ ra mắt BCH Trung ương Đảng khóa XII
Hội nghị phổ biến thông tin về một số Hiệp định thương mại tự do mới ký kết hoặc vừa kết thúc đàm phán
Tổng Bí thư phát biểu tại lễ ra mắt BCH Trung ương Đảng khóa XII
Phấn đấu năm 2016 giải quyết việc làm mới cho trên 10.200 lao động
Nghiệm thu đề tài xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu không gian phục vụ quản lý tổng hợp lãnh thổ tỉnh Cao Bằng
Kết quả Thanh tra đo lường, chất lượng xăng dầu
THÔNG TIN CẦN BIẾT
SỰ KIỆN NỔI BẬT
Nghiệm thu đề tài xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu không gian phục vụ quản lý tổng hợp lãnh thổ tỉnh Cao Bằng
Hội nghị phổ biến thông tin về một số Hiệp định thương mại tự do mới ký kết hoặc vừa kết thúc đàm phán
Chất làm chín trái cây Ethephon không gây hại cho sức khỏe
Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin đến năm 2020
Nga tìm ra vật liệu sản xuất bộ giáp "siêu việt" cho lính cứu hỏa
Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh
HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN
KỶ YẾU KH&CN
TT TIN HỌC & THÔNG TIN KHCN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ dự án của Bộ Khoa học và Công nghệ tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng
Khoa học và công nghệ góp phần khai thác thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Bảo tồn đa dạng sinh học phát huy giá trị của báu vật thiên nhiên tại Cao Bằng
Thông báo về việc mạo danh cán bộ của Cục Sở hữu trí tuệ giao dịch với người nộp đơn
Thông báo tổ chức Hội thi Tin học lần thứ III năm 2015
Xây dựng nông thôn mới trên cơ sở kế thừa từ tư tưởng Hồ Chí Minh

Whois Information


Whois is a protocol that is access to registering information. You can reach when the website was registered, when it will be expire, what is contact details of the site with the following informations. In a nutshell, it includes these informations;

 • Its name servers are; ns1.vdconline.vn. ns2.vdconline.vn.

HTTP Header Analysis


HTTP Header information is a part of HTTP protocol that a user's browser sends to called Apache/2.2.15 (CentOS) containing the details of what the browser wants and will accept back from the web server.

Status-Code: 200
Response Time: 1679
Date Sat, 30 Jan 2016 03:34:35 GMT
Server Apache/2.2.15 (CentOS)
X-Powered-By PHP/5.3.3
Content-Language vi
Expires Sat, 30 Jan 2016 03:33:35 GMT
Cache-Control no-cache, pre-check=0, post-check=0
Pragma no-cache
Content-Encoding gzip
Vary Accept-Encoding
Set-Cookie nv3c_Js8wz_ctr=MzIyMzQ2OTA1MS5VUw%3D%3D; expires=Sun, 29-Jan-2017 03:34:35 GMT; path=/; domain=.khcncaobang.gov.vn; httponly nv3c_Js8wz_sess=7c88f042f5a2979c2511956312def2493223469051; path=/; domain=.khcncaobang.gov.vn; HttpOnly nv3c_Js8wz_u_lang=qs8%2C; expires=Sun, 29-Jan-2017 03:34:35 GMT; path=/; domain=.khcncaobang.gov.vn; httponly nv3c_Js8wz_nvvithemever=mA%2C%2C; expires=Sun, 29-Jan-2017 03:34:35 GMT; path=/; domain=.khcncaobang.gov.vn; httponly
Last-Modified Fri, 29 Jan 2016 03:34:35 GMT
Connection close
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=utf-8
Go to top

Reverse Ip


Websites hosted with the same IP Address

Favicon of soytecaobang.gov.vn Soytecaobang.gov.vn Sở Y Tế Cao Bằng

Mistakes


The following list shows you to spelling mistakes possible of the internet users for the website searched khcncaobang.gov.vn.

 • www.hcncaobang.gov.vn
 • www.kkhcncaobang.gov.vn
 • www.ihcncaobang.gov.vn
 • www.ikhcncaobang.gov.vn
 • www.kihcncaobang.gov.vn
 • www.,hcncaobang.gov.vn
 • www.,khcncaobang.gov.vn
 • www.k,hcncaobang.gov.vn
 • www.nhcncaobang.gov.vn
 • www.nkhcncaobang.gov.vn
 • www.knhcncaobang.gov.vn
 • www.lhcncaobang.gov.vn
 • www.lkhcncaobang.gov.vn
 • www.klhcncaobang.gov.vn
 • www.ohcncaobang.gov.vn
 • www.okhcncaobang.gov.vn
 • www.kohcncaobang.gov.vn
 • www.jhcncaobang.gov.vn
 • www.jkhcncaobang.gov.vn
 • www.kjhcncaobang.gov.vn
 • www.mhcncaobang.gov.vn
 • www.mkhcncaobang.gov.vn
 • www.kmhcncaobang.gov.vn
 • www.kcncaobang.gov.vn
 • www.khhcncaobang.gov.vn
 • www.kgcncaobang.gov.vn
 • www.kghcncaobang.gov.vn
 • www.khgcncaobang.gov.vn
 • www.kucncaobang.gov.vn
 • www.kuhcncaobang.gov.vn
 • www.khucncaobang.gov.vn
 • www.kncncaobang.gov.vn
 • www.knhcncaobang.gov.vn
 • www.khncncaobang.gov.vn
 • www.kycncaobang.gov.vn
 • www.kyhcncaobang.gov.vn
 • www.khycncaobang.gov.vn
 • www.kjcncaobang.gov.vn
 • www.kjhcncaobang.gov.vn
 • www.khjcncaobang.gov.vn
 • www.kbcncaobang.gov.vn
 • www.kbhcncaobang.gov.vn
 • www.khbcncaobang.gov.vn
 • www.hkcncaobang.gov.vn
 • www.khncaobang.gov.vn
 • www.khccncaobang.gov.vn
 • www.khxncaobang.gov.vn
 • www.khxcncaobang.gov.vn
 • www.khcxncaobang.gov.vn
 • www.khfncaobang.gov.vn
 • www.khfcncaobang.gov.vn
 • www.khcfncaobang.gov.vn
 • www.khvncaobang.gov.vn
 • www.khvcncaobang.gov.vn
 • www.khcvncaobang.gov.vn
 • www.khdncaobang.gov.vn
 • www.khdcncaobang.gov.vn
 • www.khcdncaobang.gov.vn
 • www.kchncaobang.gov.vn
 • www.khccaobang.gov.vn
 • www.khcnncaobang.gov.vn
 • www.khcbcaobang.gov.vn
 • www.khcbncaobang.gov.vn
 • www.khcnbcaobang.gov.vn
 • www.khc caobang.gov.vn
 • www.khc ncaobang.gov.vn
 • www.khcn caobang.gov.vn
 • www.khckcaobang.gov.vn
 • www.khckncaobang.gov.vn
 • www.khcnkcaobang.gov.vn
 • www.khcmcaobang.gov.vn
 • www.khcmncaobang.gov.vn
 • www.khcnmcaobang.gov.vn
 • www.khchcaobang.gov.vn
 • www.khchncaobang.gov.vn
 • www.khcnhcaobang.gov.vn
 • www.khcjcaobang.gov.vn
 • www.khcjncaobang.gov.vn
 • www.khcnjcaobang.gov.vn
 • www.khnccaobang.gov.vn
 • www.khcnaobang.gov.vn
 • www.khcnccaobang.gov.vn
 • www.khcnxaobang.gov.vn
 • www.khcnxcaobang.gov.vn
 • www.khcncxaobang.gov.vn
 • www.khcnfaobang.gov.vn
 • www.khcnfcaobang.gov.vn
 • www.khcncfaobang.gov.vn
 • www.khcnvaobang.gov.vn
 • www.khcnvcaobang.gov.vn
 • www.khcncvaobang.gov.vn
 • www.khcndaobang.gov.vn
 • www.khcndcaobang.gov.vn
 • www.khcncdaobang.gov.vn
 • www.khccnaobang.gov.vn
 • www.khcncobang.gov.vn
 • www.khcncaaobang.gov.vn
 • www.khcncwobang.gov.vn
 • www.khcncwaobang.gov.vn
 • www.khcncawobang.gov.vn
 • www.khcnczobang.gov.vn
 • www.khcnczaobang.gov.vn
 • www.khcncazobang.gov.vn
 • www.khcncsobang.gov.vn
 • www.khcncsaobang.gov.vn
 • www.khcncasobang.gov.vn
 • www.khcncqobang.gov.vn
 • www.khcncqaobang.gov.vn
 • www.khcncaqobang.gov.vn
 • www.khcnacobang.gov.vn
 • www.khcncabang.gov.vn
 • www.khcncaoobang.gov.vn
 • www.khcncapbang.gov.vn
 • www.khcncapobang.gov.vn
 • www.khcncaopbang.gov.vn
 • www.khcncaibang.gov.vn
 • www.khcncaiobang.gov.vn
 • www.khcncaoibang.gov.vn
 • www.khcncakbang.gov.vn
 • www.khcncakobang.gov.vn
 • www.khcncaokbang.gov.vn
 • www.khcncalbang.gov.vn
 • www.khcncalobang.gov.vn
 • www.khcncaolbang.gov.vn
 • www.khcnca0bang.gov.vn
 • www.khcnca0obang.gov.vn
 • www.khcncao0bang.gov.vn
 • www.khcnca:bang.gov.vn
 • www.khcnca:obang.gov.vn
 • www.khcncao:bang.gov.vn
 • www.khcnca9bang.gov.vn
 • www.khcnca9obang.gov.vn
 • www.khcncao9bang.gov.vn
 • www.khcncoabang.gov.vn
 • www.khcncaoang.gov.vn
 • www.khcncaobbang.gov.vn
 • www.khcncaovang.gov.vn
 • www.khcncaovbang.gov.vn
 • www.khcncaobvang.gov.vn
 • www.khcncao ang.gov.vn
 • www.khcncao bang.gov.vn
 • www.khcncaob ang.gov.vn
 • www.khcncaogang.gov.vn
 • www.khcncaogbang.gov.vn
 • www.khcncaobgang.gov.vn
 • www.khcncaojang.gov.vn
 • www.khcncaojbang.gov.vn
 • www.khcncaobjang.gov.vn
 • www.khcncaonang.gov.vn
 • www.khcncaonbang.gov.vn
 • www.khcncaobnang.gov.vn
 • www.khcncaohang.gov.vn
 • www.khcncaohbang.gov.vn
 • www.khcncaobhang.gov.vn
 • www.khcncaboang.gov.vn
 • www.khcncaobng.gov.vn
 • www.khcncaobaang.gov.vn
 • www.khcncaobwng.gov.vn
 • www.khcncaobwang.gov.vn
 • www.khcncaobawng.gov.vn
 • www.khcncaobzng.gov.vn
 • www.khcncaobzang.gov.vn
 • www.khcncaobazng.gov.vn
 • www.khcncaobsng.gov.vn
 • www.khcncaobsang.gov.vn
 • www.khcncaobasng.gov.vn
 • www.khcncaobqng.gov.vn
 • www.khcncaobqang.gov.vn
 • www.khcncaobaqng.gov.vn
 • www.khcncaoabng.gov.vn
 • www.khcncaobag.gov.vn
 • www.khcncaobanng.gov.vn
 • www.khcncaobabg.gov.vn
 • www.khcncaobabng.gov.vn
 • www.khcncaobanbg.gov.vn
 • www.khcncaoba g.gov.vn
 • www.khcncaoba ng.gov.vn
 • www.khcncaoban g.gov.vn
 • www.khcncaobakg.gov.vn
 • www.khcncaobakng.gov.vn
 • www.khcncaobankg.gov.vn
 • www.khcncaobamg.gov.vn
 • www.khcncaobamng.gov.vn
 • www.khcncaobanmg.gov.vn
 • www.khcncaobahg.gov.vn
 • www.khcncaobahng.gov.vn
 • www.khcncaobanhg.gov.vn
 • www.khcncaobajg.gov.vn
 • www.khcncaobajng.gov.vn
 • www.khcncaobanjg.gov.vn
 • www.khcncaobnag.gov.vn
 • www.khcncaoban.gov.vn
 • www.khcncaobangg.gov.vn
 • www.khcncaobany.gov.vn
 • www.khcncaobanyg.gov.vn
 • www.khcncaobangy.gov.vn
 • www.khcncaobanr.gov.vn
 • www.khcncaobanrg.gov.vn
 • www.khcncaobangr.gov.vn
 • www.khcncaobanh.gov.vn
 • www.khcncaobanhg.gov.vn
 • www.khcncaobangh.gov.vn
 • www.khcncaobanf.gov.vn
 • www.khcncaobanfg.gov.vn
 • www.khcncaobangf.gov.vn
 • www.khcncaobant.gov.vn
 • www.khcncaobantg.gov.vn
 • www.khcncaobangt.gov.vn
 • www.khcncaobanv.gov.vn
 • www.khcncaobanvg.gov.vn
 • www.khcncaobangv.gov.vn
 • www.khcncaobanb.gov.vn
 • www.khcncaobanbg.gov.vn
 • www.khcncaobangb.gov.vn
 • www.khcncaobagn.gov.vn
 • www.khcncaobanggov.vn
 • www.khcncaobang..gov.vn
 • www.khcncaobang/gov.vn
 • www.khcncaobang/.gov.vn
 • www.khcncaobang./gov.vn
 • www.khcncaobangngov.vn
 • www.khcncaobangn.gov.vn
 • www.khcncaobang.ngov.vn
 • www.khcncaobang;gov.vn
 • www.khcncaobang;.gov.vn
 • www.khcncaobang.;gov.vn
 • www.khcncaobanglgov.vn
 • www.khcncaobangl.gov.vn
 • www.khcncaobang.lgov.vn
 • www.khcncaobang gov.vn
 • www.khcncaobang .gov.vn
 • www.khcncaobang. gov.vn
 • www.khcncaobang,gov.vn
 • www.khcncaobang,.gov.vn
 • www.khcncaobang.,gov.vn
 • www.khcncaobangmgov.vn
 • www.khcncaobangm.gov.vn
 • www.khcncaobang.mgov.vn
 • www.khcncaoban.ggov.vn
 • www.khcncaobang.ov.vn
 • www.khcncaobang.ggov.vn
 • www.khcncaobang.yov.vn
 • www.khcncaobang.ygov.vn
 • www.khcncaobang.gyov.vn
 • www.khcncaobang.rov.vn
 • www.khcncaobang.rgov.vn
 • www.khcncaobang.grov.vn
 • www.khcncaobang.hov.vn
 • www.khcncaobang.hgov.vn
 • www.khcncaobang.ghov.vn
 • www.khcncaobang.fov.vn
 • www.khcncaobang.fgov.vn
 • www.khcncaobang.gfov.vn
 • www.khcncaobang.tov.vn
 • www.khcncaobang.tgov.vn
 • www.khcncaobang.gtov.vn
 • www.khcncaobang.vov.vn
 • www.khcncaobang.vgov.vn
 • www.khcncaobang.gvov.vn
 • www.khcncaobang.bov.vn
 • www.khcncaobang.bgov.vn
 • www.khcncaobang.gbov.vn
 • www.khcncaobangg.ov.vn
 • www.khcncaobang.gv.vn
 • www.khcncaobang.goov.vn
 • www.khcncaobang.gpv.vn
 • www.khcncaobang.gpov.vn
 • www.khcncaobang.gopv.vn
 • www.khcncaobang.giv.vn
 • www.khcncaobang.giov.vn
 • www.khcncaobang.goiv.vn
 • www.khcncaobang.gkv.vn
 • www.khcncaobang.gkov.vn
 • www.khcncaobang.gokv.vn
 • www.khcncaobang.glv.vn
 • www.khcncaobang.glov.vn
 • www.khcncaobang.golv.vn
 • www.khcncaobang.g0v.vn
 • www.khcncaobang.g0ov.vn
 • www.khcncaobang.go0v.vn
 • www.khcncaobang.g:v.vn
 • www.khcncaobang.g:ov.vn
 • www.khcncaobang.go:v.vn
 • www.khcncaobang.g9v.vn
 • www.khcncaobang.g9ov.vn
 • www.khcncaobang.go9v.vn
 • www.khcncaobang.ogv.vn
 • www.khcncaobang.go.vn
 • www.khcncaobang.govv.vn
 • www.khcncaobang.goh.vn
 • www.khcncaobang.gohv.vn
 • www.khcncaobang.govh.vn
 • www.khcncaobang.goc.vn
 • www.khcncaobang.gocv.vn
 • www.khcncaobang.govc.vn
 • www.khcncaobang.go .vn
 • www.khcncaobang.go v.vn
 • www.khcncaobang.gov .vn
 • www.khcncaobang.gob.vn
 • www.khcncaobang.gobv.vn
 • www.khcncaobang.govb.vn
 • www.khcncaobang.gof.vn
 • www.khcncaobang.gofv.vn
 • www.khcncaobang.govf.vn
 • www.khcncaobang.gog.vn
 • www.khcncaobang.gogv.vn
 • www.khcncaobang.govg.vn
 • www.khcncaobang.gvo.vn
 • www.khcncaobang.govvn
 • www.khcncaobang.gov..vn
 • www.khcncaobang.gov/vn
 • www.khcncaobang.gov/.vn
 • www.khcncaobang.gov./vn
 • www.khcncaobang.govnvn
 • www.khcncaobang.govn.vn
 • www.khcncaobang.gov.nvn
 • www.khcncaobang.gov;vn
 • www.khcncaobang.gov;.vn
 • www.khcncaobang.gov.;vn
 • www.khcncaobang.govlvn
 • www.khcncaobang.govl.vn
 • www.khcncaobang.gov.lvn
 • www.khcncaobang.gov vn
 • www.khcncaobang.gov .vn
 • www.khcncaobang.gov. vn
 • www.khcncaobang.gov,vn
 • www.khcncaobang.gov,.vn
 • www.khcncaobang.gov.,vn
 • www.khcncaobang.govmvn
 • www.khcncaobang.govm.vn
 • www.khcncaobang.gov.mvn
 • www.khcncaobang.go.vvn
 • www.khcncaobang.gov.n
 • www.khcncaobang.gov.vvn
 • www.khcncaobang.gov.hn
 • www.khcncaobang.gov.hvn
 • www.khcncaobang.gov.vhn
 • www.khcncaobang.gov.cn
 • www.khcncaobang.gov.cvn
 • www.khcncaobang.gov.vcn
 • www.khcncaobang.gov. n
 • www.khcncaobang.gov. vn
 • www.khcncaobang.gov.v n
 • www.khcncaobang.gov.bn
 • www.khcncaobang.gov.bvn
 • www.khcncaobang.gov.vbn
 • www.khcncaobang.gov.fn
 • www.khcncaobang.gov.fvn
 • www.khcncaobang.gov.vfn
 • www.khcncaobang.gov.gn
 • www.khcncaobang.gov.gvn
 • www.khcncaobang.gov.vgn
 • www.khcncaobang.govv.n
 • www.khcncaobang.gov.v
 • www.khcncaobang.gov.vnn
 • www.khcncaobang.gov.vb
 • www.khcncaobang.gov.vbn
 • www.khcncaobang.gov.vnb
 • www.khcncaobang.gov.v
 • www.khcncaobang.gov.v n
 • www.khcncaobang.gov.vn
 • www.khcncaobang.gov.vk
 • www.khcncaobang.gov.vkn
 • www.khcncaobang.gov.vnk
 • www.khcncaobang.gov.vm
 • www.khcncaobang.gov.vmn
 • www.khcncaobang.gov.vnm
 • www.khcncaobang.gov.vh
 • www.khcncaobang.gov.vhn
 • www.khcncaobang.gov.vnh
 • www.khcncaobang.gov.vj
 • www.khcncaobang.gov.vjn
 • www.khcncaobang.gov.vnj
 • www.khcncaobang.gov.nv
Show All Mistakes Hide All Mistakes