Favicon of nssf.gov.kh Nssf.gov.kh បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម -បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម

បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម (ប.ស.ស) មាន​ភារ​កិច្ច​ផ្តល់​នូវ​សន្តិសុខ​សង្គម​ជា​មូល​ដ្ឋាន​ជូន​កម្មករ​និយោជិត​ទាំងអស់​ដែលធ្វើ​ការ​ក្នុង​វិស័យ​ឯក​ជន។ ប.ស.សចុះ​បញ្ជ...

Visit Site

About nssf.gov.kh


Good news, the domain name hasn't registered yet. TLD (Top level domain) of the domain name is gov.kh and SLD (Second level domain) length equals to 4.. It's seems appropriate for SEO and human-memorability. Domain name choosing is important to maximize search engine-referred traffic.

We haven't dedected registrant information. For further raw whois information please take a look at the Whois section.

It has a alexarank of 779886.

nssf.gov.kh's A record assigned to 192.145.236.41 . if you want to see such as Name Server, CNAME, MX etc. please look at the DNS section. More nssf.gov.kh DNS information may be found in

Last Reload: 4 months ago

IP Address: 192.145.236.41
Country: United States (US)
Page Speed: 25%
Meta Title: បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម -បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម
Meta Description: បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម (ប.ស.ស) មាន​ភារ​កិច្ច​ផ្តល់​នូវ​សន្តិសុខ​សង្គម​ជា​មូល​ដ្ឋាន​ជូន​កម្មករ​និយោជិត​ទាំងអស់​ដែលធ្វើ​ការ​ក្នុង​វិស័យ​ឯក​ជន។ ប.ស.សចុះ​បញ្ជិកា​សមាជិក ទទួល​ភាគ​ទាន​របស់​សមាជិក​នោះ គ្រប់​គ្រង​មូល​និធិ​នៃ​របប ដំណើរការ និង​ផ្តល់​តាវ​កា​លិក​ដល់​សមាជិក ឬ​អ្នក​នៅ​ក្នុង​បន្ទុក។
GaID: UA-62561758-1

Server Location


Geo IP provides you such as latitude, longitude and ISP (Internet Service Provider) etc. informations. Our GeoIP service found where is host nssf.gov.kh . Currently, hosted in United States and its service provider is InMotion Hosting, Inc. .

Latitude: 33.9571
Longitude: -118.4041
Timezone: America/Los_Angeles
Country: United States (US)
City: Los Angeles
Region: California
Region Code: CA
Postal Code: 90045

DNS Records


Basicly, DNS (Domain Name System) is a system that converts human-readable website names into computer-readable numeric IP addresses. Example, A record indicates you which ip address will resolve when you access to nssf.gov.kh on the browser.

Host Type TTL Class Other
nssf.gov.kh. SOA 86400 IN ns.inmotionhosting.com. machinemessages.forum.inmotionhosting.com. 2018013000 86400 7200 3600000 86400
nssf.gov.kh. TXT 3600 IN "inj0rv86b1bhspgfaaiagdvekv"
nssf.gov.kh. A 14400 IN 192.145.236.41
nssf.gov.kh. NS 86400 IN ns.inmotionhosting.com.
nssf.gov.kh. TXT 3600 IN "v=spf1 +a +mx +ip4:43.230.193.1 ip4:103.14.250.220 +mx:mail.nssf.gov.kh -all"
nssf.gov.kh. MX 14400 IN 0 mail.nssf.gov.kh.
nssf.gov.kh. NS 86400 IN ns2.inmotionhosting.com.

Heading Analysis


គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើកម្មករមានការថយចុះ ៤៦% ធៀបនឹងរយៈពេល ៤ខែដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៧ ស្របពេល ប.ស.ស បង្កើនការផ្សព្វផ្សាយចរាចរណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើង
កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយនៃការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមដល់រដ្ឋបាលរោងចក្រ Gledpeer Garment Factory (Cambodia) Co.,Ltd
ប.ស.ស ចុះអនុស្សរណៈជាមួយ ស.ស.យ.ក ដើម្បីពង្រឹងសុវត្ថិភាពធ្វើដំណើរ របស់បងប្អូនកម្មករ
ពិធីចែកបណ្ណមូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាល និងផុ្តល់បណ្ណសម្គាល់យានយន្តសម្រាប់ចេញ-ចូលតំបន់ ជូនដល់អ្នកបើកបររថយន្តដឹកកម្មករនិយោជិត ប្រមាណជា ៣៤០នាក់ ស្ថិតក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស តាយ សេង ខេត្តស្វាយរៀង
ប.ស.ស បានចុះប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពី គោលនយោបាយនៃការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គម ដល់និយោជកម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន នៃបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម នៅសាលាខេត្តកំពង់ធំ
ប.ស.ស ចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ
ការពិនិត្យ និងកែសម្រួលលើសេចក្ដីព្រាងខ្លឹមសារ នៃប្រកាសលេខ១០៩ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្ដីពីតាវកាលិកថែទាំសុខភាព និងប្រកាសស្ដីពីសេវាស្ដារនីតិសម្បទា
ប.ស.ស រៀបចំសិក្ខាសាលាស្វែងរកគន្លឹះជំរុញឱ្យ ប្រសើរឡើង នៃការពង្រីកកិច្ចគាំពារសង្គមដល់កម្មករក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ
អ្នកបើកឡានដឹកកម្មករនៅខេត្តព្រះសីហនុ ទទួលបានការព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ ដោយឥតបង់ថ្លៃ ពេញ ២៤ម៉ោង
ពិធីប្រជុំបូកសរុបសមិទ្ធផលរយៈពេល ១០ឆ្នាំ (២០០៨-២០១៧) និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៨ របស់បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស)
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើកម្មករមានការថយចុះ ៤៦% ធៀបនឹងរយៈពេល ៤ខែដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៧ ស្របពេល ប.ស.ស បង្កើនការផ្សព្វផ្សាយចរាចរណ៍ កាន់តែខ្លាំងឡើង
កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយនៃការអនុវត្តរបប សន្តិសុខសង្គមដល់រដ្ឋបាលរោងចក្រ Gledpeer Garment Factory (Cambodia) Co.,Ltd
ប.ស.ស ចុះអនុស្សរណៈជាមួយ ស.ស.យ.ក ដើម្បីពង្រឹងសុវត្ថិភាពធ្វើដំណើរ របស់បងប្អូនកម្មករ
ពិធីចែកបណ្ណមូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាល និងផុ្តល់បណ្ណសម្គាល់យានយន្តសម្រាប់ចេញ-ចូលតំបន់ ជូនដល់អ្នកបើកបររថយន្តដឹកកម្មករនិយោជិត ប្រមាណជា ៣៤០នាក់ ស្ថិតក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស តាយ សេង ខេត្តស្វាយរៀង
ប.ស.ស បានចុះប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពី គោលនយោបាយ នៃការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គម ដល់និយោជកម្ចាស់ សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន នៃបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខ សង្គម នៅសាលាខេត្តកំពង់ធំ
ស្វែងរកក្នុងគេហទំព័រ
តំណរភ្ជាប់ទៅកាន់កម្មវិធី
ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
ទំនាក់ទំនង
អត្រាប្តូរប្រាក់
ចំនួនសហគ្រាស និងកម្មករចុះបញ្ជិកា
ប.ស.ស Facebook Page
៩,២០៧ សហគ្រាស
ចំនួនសមាជិកសរុប ១,១៦៩,៣៦៤ នាក់
ចំនួនសមាជិកស្រីសរុប ៨១៧,៧១៩ នាក់

Whois Information


Whois is a protocol that is access to registering information. You can reach when the website was registered, when it will be expire, what is contact details of the site with the following informations. In a nutshell, it includes these informations;

 • Its name servers are; ns.inmotionhosting.com. ns2.inmotionhosting.com.

HTTP Header Analysis


HTTP Header information is a part of HTTP protocol that a user's browser sends to called Apache containing the details of what the browser wants and will accept back from the web server.

Status-Code: 200
Response Time: 2013
Date Wed, 16 May 2018 16:07:37 GMT
Server Apache
Expires Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma no-cache
Link <http://www.nssf.gov.kh/default/wp-json/>; rel="https://api.w.org/"
Set-Cookie PHPSESSID=a3qfmf014cslsiqd8ll97o0ci7; path=/ pll_language=kh; expires=Thu, 16-May-2019 16:07:38 GMT; Max-Age=31536000; path=/default/
Keep-Alive timeout=5, max=98
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Go to top

Similars


Websites which similar to Nssf

Favicon of nssf.de Nssf.de IT-Systemhaus Göttingen: IT-Dienstleistungen & IT-Service | WWS-InterC...
Favicon of nssf.net Nssf.net nssf.net
Favicon of nssf.or.ke Nssf.or.ke NSSF Kenya » Growing you for good
Favicon of nssf.dk Nssf.dk ALT i Nedbrydning - Nedrivningsselskabet Falster ApS!
Favicon of nssf.com Nssf.com NSSF | National Shooting Sports Foundation | Firearms Industry Trade A...
Favicon of nssf.or.tz Nssf.or.tz National Social Security Fund - National Social Security Fund
Favicon of nssf.ca Nssf.ca Northern Secondary School Foundation
Favicon of nssf.no Nssf.no Hjem - Søndagsskolen

Mistakes


The following list shows you to spelling mistakes possible of the internet users for the website searched nssf.gov.kh.

 • www.ssf.gov.kh
 • www.nnssf.gov.kh
 • www.bssf.gov.kh
 • www.bnssf.gov.kh
 • www.nbssf.gov.kh
 • www. ssf.gov.kh
 • www. nssf.gov.kh
 • www.n ssf.gov.kh
 • www.kssf.gov.kh
 • www.knssf.gov.kh
 • www.nkssf.gov.kh
 • www.mssf.gov.kh
 • www.mnssf.gov.kh
 • www.nmssf.gov.kh
 • www.hssf.gov.kh
 • www.hnssf.gov.kh
 • www.nhssf.gov.kh
 • www.jssf.gov.kh
 • www.jnssf.gov.kh
 • www.njssf.gov.kh
 • www.nsf.gov.kh
 • www.nsssf.gov.kh
 • www.nzsf.gov.kh
 • www.nzssf.gov.kh
 • www.nszsf.gov.kh
 • www.nesf.gov.kh
 • www.nessf.gov.kh
 • www.nsesf.gov.kh
 • www.nwsf.gov.kh
 • www.nwssf.gov.kh
 • www.nswsf.gov.kh
 • www.nasf.gov.kh
 • www.nassf.gov.kh
 • www.nsasf.gov.kh
 • www.nxsf.gov.kh
 • www.nxssf.gov.kh
 • www.nsxsf.gov.kh
 • www.nqsf.gov.kh
 • www.nqssf.gov.kh
 • www.nsqsf.gov.kh
 • www.ndsf.gov.kh
 • www.ndssf.gov.kh
 • www.nsdsf.gov.kh
 • www.snsf.gov.kh
 • www.nsf.gov.kh
 • www.nsssf.gov.kh
 • www.nszf.gov.kh
 • www.nszsf.gov.kh
 • www.nsszf.gov.kh
 • www.nsef.gov.kh
 • www.nsesf.gov.kh
 • www.nssef.gov.kh
 • www.nswf.gov.kh
 • www.nswsf.gov.kh
 • www.nsswf.gov.kh
 • www.nsaf.gov.kh
 • www.nsasf.gov.kh
 • www.nssaf.gov.kh
 • www.nsxf.gov.kh
 • www.nsxsf.gov.kh
 • www.nssxf.gov.kh
 • www.nsqf.gov.kh
 • www.nsqsf.gov.kh
 • www.nssqf.gov.kh
 • www.nsdf.gov.kh
 • www.nsdsf.gov.kh
 • www.nssdf.gov.kh
 • www.nssf.gov.kh
 • www.nss.gov.kh
 • www.nssff.gov.kh
 • www.nssr.gov.kh
 • www.nssrf.gov.kh
 • www.nssfr.gov.kh
 • www.nsst.gov.kh
 • www.nsstf.gov.kh
 • www.nssft.gov.kh
 • www.nssd.gov.kh
 • www.nssdf.gov.kh
 • www.nssfd.gov.kh
 • www.nssv.gov.kh
 • www.nssvf.gov.kh
 • www.nssfv.gov.kh
 • www.nssc.gov.kh
 • www.nsscf.gov.kh
 • www.nssfc.gov.kh
 • www.nssg.gov.kh
 • www.nssgf.gov.kh
 • www.nssfg.gov.kh
 • www.nsfs.gov.kh
 • www.nssfgov.kh
 • www.nssf..gov.kh
 • www.nssf/gov.kh
 • www.nssf/.gov.kh
 • www.nssf./gov.kh
 • www.nssfngov.kh
 • www.nssfn.gov.kh
 • www.nssf.ngov.kh
 • www.nssf;gov.kh
 • www.nssf;.gov.kh
 • www.nssf.;gov.kh
 • www.nssflgov.kh
 • www.nssfl.gov.kh
 • www.nssf.lgov.kh
 • www.nssf gov.kh
 • www.nssf .gov.kh
 • www.nssf. gov.kh
 • www.nssf,gov.kh
 • www.nssf,.gov.kh
 • www.nssf.,gov.kh
 • www.nssfmgov.kh
 • www.nssfm.gov.kh
 • www.nssf.mgov.kh
 • www.nss.fgov.kh
 • www.nssf.ov.kh
 • www.nssf.ggov.kh
 • www.nssf.yov.kh
 • www.nssf.ygov.kh
 • www.nssf.gyov.kh
 • www.nssf.rov.kh
 • www.nssf.rgov.kh
 • www.nssf.grov.kh
 • www.nssf.hov.kh
 • www.nssf.hgov.kh
 • www.nssf.ghov.kh
 • www.nssf.fov.kh
 • www.nssf.fgov.kh
 • www.nssf.gfov.kh
 • www.nssf.tov.kh
 • www.nssf.tgov.kh
 • www.nssf.gtov.kh
 • www.nssf.vov.kh
 • www.nssf.vgov.kh
 • www.nssf.gvov.kh
 • www.nssf.bov.kh
 • www.nssf.bgov.kh
 • www.nssf.gbov.kh
 • www.nssfg.ov.kh
 • www.nssf.gv.kh
 • www.nssf.goov.kh
 • www.nssf.gpv.kh
 • www.nssf.gpov.kh
 • www.nssf.gopv.kh
 • www.nssf.giv.kh
 • www.nssf.giov.kh
 • www.nssf.goiv.kh
 • www.nssf.gkv.kh
 • www.nssf.gkov.kh
 • www.nssf.gokv.kh
 • www.nssf.glv.kh
 • www.nssf.glov.kh
 • www.nssf.golv.kh
 • www.nssf.g0v.kh
 • www.nssf.g0ov.kh
 • www.nssf.go0v.kh
 • www.nssf.g:v.kh
 • www.nssf.g:ov.kh
 • www.nssf.go:v.kh
 • www.nssf.g9v.kh
 • www.nssf.g9ov.kh
 • www.nssf.go9v.kh
 • www.nssf.ogv.kh
 • www.nssf.go.kh
 • www.nssf.govv.kh
 • www.nssf.goh.kh
 • www.nssf.gohv.kh
 • www.nssf.govh.kh
 • www.nssf.goc.kh
 • www.nssf.gocv.kh
 • www.nssf.govc.kh
 • www.nssf.go .kh
 • www.nssf.go v.kh
 • www.nssf.gov .kh
 • www.nssf.gob.kh
 • www.nssf.gobv.kh
 • www.nssf.govb.kh
 • www.nssf.gof.kh
 • www.nssf.gofv.kh
 • www.nssf.govf.kh
 • www.nssf.gog.kh
 • www.nssf.gogv.kh
 • www.nssf.govg.kh
 • www.nssf.gvo.kh
 • www.nssf.govkh
 • www.nssf.gov..kh
 • www.nssf.gov/kh
 • www.nssf.gov/.kh
 • www.nssf.gov./kh
 • www.nssf.govnkh
 • www.nssf.govn.kh
 • www.nssf.gov.nkh
 • www.nssf.gov;kh
 • www.nssf.gov;.kh
 • www.nssf.gov.;kh
 • www.nssf.govlkh
 • www.nssf.govl.kh
 • www.nssf.gov.lkh
 • www.nssf.gov kh
 • www.nssf.gov .kh
 • www.nssf.gov. kh
 • www.nssf.gov,kh
 • www.nssf.gov,.kh
 • www.nssf.gov.,kh
 • www.nssf.govmkh
 • www.nssf.govm.kh
 • www.nssf.gov.mkh
 • www.nssf.go.vkh
 • www.nssf.gov.h
 • www.nssf.gov.kkh
 • www.nssf.gov.ih
 • www.nssf.gov.ikh
 • www.nssf.gov.kih
 • www.nssf.gov.,h
 • www.nssf.gov.,kh
 • www.nssf.gov.k,h
 • www.nssf.gov.nh
 • www.nssf.gov.nkh
 • www.nssf.gov.knh
 • www.nssf.gov.lh
 • www.nssf.gov.lkh
 • www.nssf.gov.klh
 • www.nssf.gov.oh
 • www.nssf.gov.okh
 • www.nssf.gov.koh
 • www.nssf.gov.jh
 • www.nssf.gov.jkh
 • www.nssf.gov.kjh
 • www.nssf.gov.mh
 • www.nssf.gov.mkh
 • www.nssf.gov.kmh
 • www.nssf.govk.h
 • www.nssf.gov.k
 • www.nssf.gov.khh
 • www.nssf.gov.kg
 • www.nssf.gov.kgh
 • www.nssf.gov.khg
 • www.nssf.gov.ku
 • www.nssf.gov.kuh
 • www.nssf.gov.khu
 • www.nssf.gov.kn
 • www.nssf.gov.knh
 • www.nssf.gov.khn
 • www.nssf.gov.ky
 • www.nssf.gov.kyh
 • www.nssf.gov.khy
 • www.nssf.gov.kj
 • www.nssf.gov.kjh
 • www.nssf.gov.khj
 • www.nssf.gov.kb
 • www.nssf.gov.kbh
 • www.nssf.gov.khb
 • www.nssf.gov.hk
Show All Mistakes Hide All Mistakes