Favicon of nssf.gov.kh Nssf.gov.kh បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម -បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម

បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម (ប.ស.ស) មាន​ភារ​កិច្ច​ផ្តល់​នូវ​សន្តិសុខ​សង្គម​ជា​មូល​ដ្ឋាន​ជូន​កម្មករ​និយោជិត​ទាំងអស់​ដែលធ្វើ​ការ​ក្នុង​វិស័យ​ឯក​ជន។ ប.ស.សចុះ​បញ្ជ...

Visit Site

About nssf.gov.kh


Good news, the domain name hasn't registered yet. TLD (Top level domain) of the domain name is gov.kh and SLD (Second level domain) length equals to 4.. It's seems appropriate for SEO and human-memorability. Domain name choosing is important to maximize search engine-referred traffic.

We haven't dedected registrant information. For further raw whois information please take a look at the Whois section.

It has a alexarank of 779886.

nssf.gov.kh's A record assigned to 192.145.236.41 . if you want to see such as Name Server, CNAME, MX etc. please look at the DNS section. More nssf.gov.kh DNS information may be found in

Last Reload: 5 days ago

IP Address: 192.145.236.41
Country: United States (US)
Page Speed: 22%
Meta Title: បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម -បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម
Meta Description: បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម (ប.ស.ស) មាន​ភារ​កិច្ច​ផ្តល់​នូវ​សន្តិសុខ​សង្គម​ជា​មូល​ដ្ឋាន​ជូន​កម្មករ​និយោជិត​ទាំងអស់​ដែលធ្វើ​ការ​ក្នុង​វិស័យ​ឯក​ជន។ ប.ស.សចុះ​បញ្ជិកា​សមាជិក ទទួល​ភាគ​ទាន​របស់​សមាជិក​នោះ គ្រប់​គ្រង​មូល​និធិ​នៃ​របប ដំណើរការ និង​ផ្តល់​តាវ​កា​លិក​ដល់​សមាជិក ឬ​អ្នក​នៅ​ក្នុង​បន្ទុក។
GaID: UA-62561758-1

Server Location


Geo IP provides you such as latitude, longitude and ISP (Internet Service Provider) etc. informations. Our GeoIP service found where is host nssf.gov.kh . Currently, hosted in United States and its service provider is InMotion Hosting, Inc. .

Latitude: 33.9571
Longitude: -118.4041
Timezone: America/Los_Angeles
Country: United States (US)
City: Los Angeles
Region: California
Region Code: CA
Postal Code: 90045

DNS Records


Basicly, DNS (Domain Name System) is a system that converts human-readable website names into computer-readable numeric IP addresses. Example, A record indicates you which ip address will resolve when you access to nssf.gov.kh on the browser.

Host Type TTL Class Other
nssf.gov.kh. NS 86396 IN ns.inmotionhosting.com.
nssf.gov.kh. A 14396 IN 192.145.236.41
nssf.gov.kh. NS 86396 IN ns2.inmotionhosting.com.

Heading Analysis


បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស) បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា ស្តីពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរវាង បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម និងធនាគារឯកទេសវីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅសណ្ឋាគារ កាំបូឌីយ៉ាណា
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខបងប្អូនកម្មករ កម្មការិនី ជាង១ម៉ឺន ៥ពាន់នាក់ នៅរោងចក្រតំបន់កំបូល ផ្លូវជាតិលេខ៤
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្ទៃក្នុង ស្តីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការងារជំនាញទាក់ទងនឹងរបបសន្តិសុខសង្គម ដល់មន្ត្រី និងបុគ្គលិក ប.ស.ស តាមបណ្តាសាខាខេត្តទាំង ២៤ខេត្ត និង២ខណ្ឌ
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបសួរសុខទុក្ខសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនកម្មករជាង៤ពាន់នាក់
ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការប្រើប្រាស់សេវាបង់ភាគទាន និងការទូទាត់តាវកាលិក រវាង ប.ស.ស​ និងធនាគារ កាណាឌីយ៉ា
សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការកែសម្រួលឧបសម្ព័ន្ធទី១ នៃប្រកាសលេខ១៧៣ ក.ប/ប្រក ស្តីពីយន្តការទូទាត់ថ្លៃសេវាផ្នែកថែទាំសុខភាព
កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើការសិក្សាជំហានដំបូង នៃការវិភាគទីផ្សារក្នុងវិស័យសំណង់
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបសួរសុខទុក្ខសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនកម្មករជាង៤ពាន់នាក់
សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញជួបសួរសុខទុក្ខសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនកម្មករជាង៤ពាន់នាក់
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ” ការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់ការវិភាគ និងវាយតម្លៃប្រព័ន្ធរបបសន្តិសុខសង្គម”
បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស) បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា ស្តីពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរវាង បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម និងធនាគារឯកទេសវីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅសណ្ឋាគារ កាំបូឌីយ៉ាណា
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខបងប្អូនកម្មករ កម្មការិនី ជាង១ម៉ឺន ៥ពាន់នាក់ នៅរោងចក្រតំបន់កំបូល ផ្លូវជាតិលេខ៤
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្ទៃក្នុង ស្តីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការងារជំនាញទាក់ទងនឹងរបបសន្តិសុខសង្គម ដល់មន្ត្រី និងបុគ្គលិក ប.ស.ស តាមបណ្តាសាខាខេត្តទាំង ២៤ខេត្ត និង២ខណ្ឌ
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបសួរសុខទុក្ខសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនកម្មករជាង៤ពាន់នាក់
ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការប្រើប្រាស់សេវាបង់ភាគទាន និហការទូទាត់តាវកាលិក រវាង ប.ស.ស​ និងធនាគារ កាណាឌីយ
ស្វែងរកក្នុងគេហទំព័រ
តំណរភ្ជាប់ទៅកាន់កម្មវិធី
ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
ទំនាក់ទំនង
អត្រាប្តូរប្រាក់
ចំនួនសហគ្រាស និងកម្មករចុះបញ្ជិកា
ប.ស.ស Facebook Page
៩,២០៧ សហគ្រាស
ចំនួនសមាជិកសរុប ១,១៦៩,៣៦៤ នាក់
ចំនួនសមាជិកស្រីសរុប ៨១៧,៧១៩ នាក់

Whois Information


Whois is a protocol that is access to registering information. You can reach when the website was registered, when it will be expire, what is contact details of the site with the following informations. In a nutshell, it includes these informations;

 • Its name servers are; ns.inmotionhosting.com. ns2.inmotionhosting.com.

HTTP Header Analysis


HTTP Header information is a part of HTTP protocol that a user's browser sends to called Apache containing the details of what the browser wants and will accept back from the web server.

Status-Code: 200
Response Time: 1689
Date Tue, 13 Mar 2018 07:10:49 GMT
Server Apache
Link <http://www.nssf.gov.kh/default/wp-json/>; rel="https://api.w.org/"
Set-Cookie pll_language=kh; expires=Wed, 13-Mar-2019 07:10:49 GMT; Max-Age=31536000; path=/default/
Keep-Alive timeout=5, max=98
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Go to top

Similars


Websites which similar to Nssf

Favicon of nssf.de Nssf.de IT-Systemhaus Göttingen: IT-Dienstleistungen & IT-Service | WWS-InterC...
Favicon of nssf.org Nssf.org NSSF | National Shooting Sports Foundation | Firearms Industry Trade A...
Favicon of nssf.net Nssf.net nssf.net
Favicon of nssf.or.ke Nssf.or.ke NSSF Kenya » Growing you for good
Favicon of nssf.dk Nssf.dk ALT i Nedbrydning - Nedrivningsselskabet Falster ApS!
Favicon of nssf.com Nssf.com NSSF | National Shooting Sports Foundation | Firearms Industry Trade A...
Favicon of nssf.or.tz Nssf.or.tz National Social Security Fund - National Social Security Fund
Favicon of nssf.ca Nssf.ca Northern Secondary School Foundation
Favicon of nssf.no Nssf.no Hjem - Søndagsskolen

Mistakes


The following list shows you to spelling mistakes possible of the internet users for the website searched nssf.gov.kh.

 • www.ssf.gov.kh
 • www.nnssf.gov.kh
 • www.bssf.gov.kh
 • www.bnssf.gov.kh
 • www.nbssf.gov.kh
 • www. ssf.gov.kh
 • www. nssf.gov.kh
 • www.n ssf.gov.kh
 • www.kssf.gov.kh
 • www.knssf.gov.kh
 • www.nkssf.gov.kh
 • www.mssf.gov.kh
 • www.mnssf.gov.kh
 • www.nmssf.gov.kh
 • www.hssf.gov.kh
 • www.hnssf.gov.kh
 • www.nhssf.gov.kh
 • www.jssf.gov.kh
 • www.jnssf.gov.kh
 • www.njssf.gov.kh
 • www.nsf.gov.kh
 • www.nsssf.gov.kh
 • www.nzsf.gov.kh
 • www.nzssf.gov.kh
 • www.nszsf.gov.kh
 • www.nesf.gov.kh
 • www.nessf.gov.kh
 • www.nsesf.gov.kh
 • www.nwsf.gov.kh
 • www.nwssf.gov.kh
 • www.nswsf.gov.kh
 • www.nasf.gov.kh
 • www.nassf.gov.kh
 • www.nsasf.gov.kh
 • www.nxsf.gov.kh
 • www.nxssf.gov.kh
 • www.nsxsf.gov.kh
 • www.nqsf.gov.kh
 • www.nqssf.gov.kh
 • www.nsqsf.gov.kh
 • www.ndsf.gov.kh
 • www.ndssf.gov.kh
 • www.nsdsf.gov.kh
 • www.snsf.gov.kh
 • www.nsf.gov.kh
 • www.nsssf.gov.kh
 • www.nszf.gov.kh
 • www.nszsf.gov.kh
 • www.nsszf.gov.kh
 • www.nsef.gov.kh
 • www.nsesf.gov.kh
 • www.nssef.gov.kh
 • www.nswf.gov.kh
 • www.nswsf.gov.kh
 • www.nsswf.gov.kh
 • www.nsaf.gov.kh
 • www.nsasf.gov.kh
 • www.nssaf.gov.kh
 • www.nsxf.gov.kh
 • www.nsxsf.gov.kh
 • www.nssxf.gov.kh
 • www.nsqf.gov.kh
 • www.nsqsf.gov.kh
 • www.nssqf.gov.kh
 • www.nsdf.gov.kh
 • www.nsdsf.gov.kh
 • www.nssdf.gov.kh
 • www.nssf.gov.kh
 • www.nss.gov.kh
 • www.nssff.gov.kh
 • www.nssr.gov.kh
 • www.nssrf.gov.kh
 • www.nssfr.gov.kh
 • www.nsst.gov.kh
 • www.nsstf.gov.kh
 • www.nssft.gov.kh
 • www.nssd.gov.kh
 • www.nssdf.gov.kh
 • www.nssfd.gov.kh
 • www.nssv.gov.kh
 • www.nssvf.gov.kh
 • www.nssfv.gov.kh
 • www.nssc.gov.kh
 • www.nsscf.gov.kh
 • www.nssfc.gov.kh
 • www.nssg.gov.kh
 • www.nssgf.gov.kh
 • www.nssfg.gov.kh
 • www.nsfs.gov.kh
 • www.nssfgov.kh
 • www.nssf..gov.kh
 • www.nssf/gov.kh
 • www.nssf/.gov.kh
 • www.nssf./gov.kh
 • www.nssfngov.kh
 • www.nssfn.gov.kh
 • www.nssf.ngov.kh
 • www.nssf;gov.kh
 • www.nssf;.gov.kh
 • www.nssf.;gov.kh
 • www.nssflgov.kh
 • www.nssfl.gov.kh
 • www.nssf.lgov.kh
 • www.nssf gov.kh
 • www.nssf .gov.kh
 • www.nssf. gov.kh
 • www.nssf,gov.kh
 • www.nssf,.gov.kh
 • www.nssf.,gov.kh
 • www.nssfmgov.kh
 • www.nssfm.gov.kh
 • www.nssf.mgov.kh
 • www.nss.fgov.kh
 • www.nssf.ov.kh
 • www.nssf.ggov.kh
 • www.nssf.yov.kh
 • www.nssf.ygov.kh
 • www.nssf.gyov.kh
 • www.nssf.rov.kh
 • www.nssf.rgov.kh
 • www.nssf.grov.kh
 • www.nssf.hov.kh
 • www.nssf.hgov.kh
 • www.nssf.ghov.kh
 • www.nssf.fov.kh
 • www.nssf.fgov.kh
 • www.nssf.gfov.kh
 • www.nssf.tov.kh
 • www.nssf.tgov.kh
 • www.nssf.gtov.kh
 • www.nssf.vov.kh
 • www.nssf.vgov.kh
 • www.nssf.gvov.kh
 • www.nssf.bov.kh
 • www.nssf.bgov.kh
 • www.nssf.gbov.kh
 • www.nssfg.ov.kh
 • www.nssf.gv.kh
 • www.nssf.goov.kh
 • www.nssf.gpv.kh
 • www.nssf.gpov.kh
 • www.nssf.gopv.kh
 • www.nssf.giv.kh
 • www.nssf.giov.kh
 • www.nssf.goiv.kh
 • www.nssf.gkv.kh
 • www.nssf.gkov.kh
 • www.nssf.gokv.kh
 • www.nssf.glv.kh
 • www.nssf.glov.kh
 • www.nssf.golv.kh
 • www.nssf.g0v.kh
 • www.nssf.g0ov.kh
 • www.nssf.go0v.kh
 • www.nssf.g:v.kh
 • www.nssf.g:ov.kh
 • www.nssf.go:v.kh
 • www.nssf.g9v.kh
 • www.nssf.g9ov.kh
 • www.nssf.go9v.kh
 • www.nssf.ogv.kh
 • www.nssf.go.kh
 • www.nssf.govv.kh
 • www.nssf.goh.kh
 • www.nssf.gohv.kh
 • www.nssf.govh.kh
 • www.nssf.goc.kh
 • www.nssf.gocv.kh
 • www.nssf.govc.kh
 • www.nssf.go .kh
 • www.nssf.go v.kh
 • www.nssf.gov .kh
 • www.nssf.gob.kh
 • www.nssf.gobv.kh
 • www.nssf.govb.kh
 • www.nssf.gof.kh
 • www.nssf.gofv.kh
 • www.nssf.govf.kh
 • www.nssf.gog.kh
 • www.nssf.gogv.kh
 • www.nssf.govg.kh
 • www.nssf.gvo.kh
 • www.nssf.govkh
 • www.nssf.gov..kh
 • www.nssf.gov/kh
 • www.nssf.gov/.kh
 • www.nssf.gov./kh
 • www.nssf.govnkh
 • www.nssf.govn.kh
 • www.nssf.gov.nkh
 • www.nssf.gov;kh
 • www.nssf.gov;.kh
 • www.nssf.gov.;kh
 • www.nssf.govlkh
 • www.nssf.govl.kh
 • www.nssf.gov.lkh
 • www.nssf.gov kh
 • www.nssf.gov .kh
 • www.nssf.gov. kh
 • www.nssf.gov,kh
 • www.nssf.gov,.kh
 • www.nssf.gov.,kh
 • www.nssf.govmkh
 • www.nssf.govm.kh
 • www.nssf.gov.mkh
 • www.nssf.go.vkh
 • www.nssf.gov.h
 • www.nssf.gov.kkh
 • www.nssf.gov.ih
 • www.nssf.gov.ikh
 • www.nssf.gov.kih
 • www.nssf.gov.,h
 • www.nssf.gov.,kh
 • www.nssf.gov.k,h
 • www.nssf.gov.nh
 • www.nssf.gov.nkh
 • www.nssf.gov.knh
 • www.nssf.gov.lh
 • www.nssf.gov.lkh
 • www.nssf.gov.klh
 • www.nssf.gov.oh
 • www.nssf.gov.okh
 • www.nssf.gov.koh
 • www.nssf.gov.jh
 • www.nssf.gov.jkh
 • www.nssf.gov.kjh
 • www.nssf.gov.mh
 • www.nssf.gov.mkh
 • www.nssf.gov.kmh
 • www.nssf.govk.h
 • www.nssf.gov.k
 • www.nssf.gov.khh
 • www.nssf.gov.kg
 • www.nssf.gov.kgh
 • www.nssf.gov.khg
 • www.nssf.gov.ku
 • www.nssf.gov.kuh
 • www.nssf.gov.khu
 • www.nssf.gov.kn
 • www.nssf.gov.knh
 • www.nssf.gov.khn
 • www.nssf.gov.ky
 • www.nssf.gov.kyh
 • www.nssf.gov.khy
 • www.nssf.gov.kj
 • www.nssf.gov.kjh
 • www.nssf.gov.khj
 • www.nssf.gov.kb
 • www.nssf.gov.kbh
 • www.nssf.gov.khb
 • www.nssf.gov.hk
Show All Mistakes Hide All Mistakes