Favicon of triethoc.edu.vn Triethoc.edu.vn Triết học

Keywords: triết học, triet hoc, các trường phái triết học, nhập môn triết học, siêu hình học, logic học, di sản triết học, thuật ngữ triết học, triết học Đông phương, Chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm, triết học marx

Visit Site

About triethoc.edu.vn


Good news, the domain name hasn't registered yet. TLD (Top level domain) of the domain name is edu.vn and SLD (Second level domain) length equals to 8.. It's seems appropriate for SEO and human-memorability. Domain name choosing is important to maximize search engine-referred traffic.

We haven't dedected registrant information. For further raw whois information please take a look at the Whois section.

It has a alexarank of 1097252.

triethoc.edu.vn's A record assigned to 210.2.86.80 . if you want to see such as Name Server, CNAME, MX etc. please look at the DNS section. More triethoc.edu.vn DNS information may be found in

SLD: triethoc
SLD Length: 8
TLD: edu.vn
IP Address: 210.2.86.80
ISP: Quang Trung Software City Development Company
Country: Vietnam (VN)
Page Speed: 49%
Alexarank: #1097252
GaID: UA-41543451-1
Updated 9 months ago

Hosting Location


Geo IP provides you such as latitude, longitude and ISP (Internet Service Provider) etc. informations. Our GeoIP service found where is host triethoc.edu.vn . Currently, hosted in Vietnam and its service provider is Quang Trung Software City Development Company .

Latitude: 10.9867
Longitude: 106.655
Timezone: Asia/Phnom_Penh
Country: Vietnam (VN)
City: Chanh Hiep
Region: Binh Duong
Region Code: 75

DNS Records


Basicly, DNS (Domain Name System) is a system that converts human-readable website names into computer-readable numeric IP addresses. Example, A record indicates you which ip address will resolve when you access to triethoc.edu.vn on the browser.

Host Type TTL Class Other
triethoc.edu.vn. MX 3600 IN 10 mail.triethoc.edu.vn.
triethoc.edu.vn. NS 3600 IN ns2.pavietnam.vn.
triethoc.edu.vn. SOA 3600 IN ns1.pavietnam.vn. hostmaster.triethoc.edu.vn. 2017112200 14400 3600 1209600 86400
triethoc.edu.vn. A 3600 IN 210.2.86.80
triethoc.edu.vn. NS 3600 IN ns1.pavietnam.vn.

Heading Analysis


Giới thiệu sách: Hành trình của Trần Đức Thảo - Hiện tượng học và chuyển giao văn hóa
CHUYÊN ĐỀ TRIẾT HỌC
TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC
THUẬT NGỮ TRIẾT HỌC
BẢN TIN TRIẾT HỌC
TÌM KIẾM
CHUYÊN ĐỀ TRIẾT HỌC
TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC
THUẬT NGỮ TRIẾT HỌC
BẢN TIN TRIẾT HỌC
Suy luận quy nạp
Học thuyết về phương pháp của lý tính thuần túy thực hành
Về những sự ta có thể hoài nghi
Suy luận tương tự
Bốn nguyên nhân của Aristotle
Derrida "đọc" Saussure hay sự kết hợp thuyết cấu trúc với hiện tượng học trong triết học ngôn ngữ
Nghịch đề luận của lý tính thuần túy
Chủ nghĩa Marx và thời đại ngày nay
Khái niệm "Văn hóa" trong sử học
Thuật ngữ triết học Hegel: "Tồn tại, Hư vô và Trở thành (sự)"
Công lợi (học thuyết)
Danh từ triết học
Tuyên bố từ chối giải Nobel của Jean-Paul Sartre
"Không chỉ để ăn mà còn để suy nghĩ ..."
Giới thiệu sách: Hành trình của Trần Đức Thảo - Hiện tượng học và chuyển giao văn hóa
Thư Sartre từ chối giải Nobel văn chương

Whois Record              

HTTP Headers


Status-Code: 200
Response Time: 4127
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Content-Encoding gzip
Vary Accept-Encoding
Server Microsoft-IIS/7.5
X-AspNet-Version 2.0.50727
Set-Cookie ASP.NET_SessionId=n4w4zx55t343em55v2wo3mqh; path=/; HttpOnly
X-Powered-By ASP.NET
X-Powered-By-Plesk PleskWin
Date Tue, 13 Feb 2018 17:04:08 GMT
Go to top

Comments / Reviews / Feedbacks / Ratings for triethoc.edu.vn